GALLERY
 
 1. ซ่อมแซมศาลาปฏิบัติธรรม
 2. ภาพชุด1
 3. ภาพชุด 2
 4. เจาะพื้นปูซีเมนต์
 5. เทปูนบริเวณศาลา
 6. เสนาสนะวัดพุทธจักรฯ

 

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

 1. ภาพงานวันพ่อ 2553

 2. ภาพงานลอยกระทง 53

 3. ภาพงานกฐินสามัคคี

 4. ภาพทำบุญวันออกพรรษา

 5. รวมภาพเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ระหว่างพรรษา 2553

 

FOLLOW US

 

ภาพมาใหม่

 

HOME กลับไปหน้าแรก | ประวัติวัด | พระธรรมทูต | กรรมการบริหาร | ติดต่อวัด | แผนที่มาวัด |

Last update March 7, 2011 8:40 AM

Contact Head Monk  : buddhajakramongkolrat@yahoo.com

Since : Sunday, June 28,2009