wbr_banner

ประวัติวัด พระธรรมทูต รูปภาพ ร.ร.สอนภาษาฯ กรรมการวัด ติดต่อวัด แผนที่มาวัด Links
 

HOME

ชมภาพบรรยากาศ

งานกฐินสามัคคี 2559

วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม

23 ตุลาคม 2559

**********

งานกฐินสามัคคี 2559 เป็นปีที่พุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทย ลาว อเมริกัน เอเชียนอเมริกัน โดยเฉพาะคณะศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่่อพระเทพโมลี ได้พร้อมใจกันนำผ้ากฐินมาถวาย แด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม ซึ่งมีสาธุชนมาร่วมกันเป็นจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน ในวันเสาร์ที่ 22 ต.ค. หลังจากนั้นในวันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. เวลา 10.00 น. ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 7 รูป มีคณะศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล จำนวน 60 กอง เจ้าภาพเครื่องบริวารกฐินทุกอย่าง สมบูรณ์อย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้มีเจ้าภาพโรงทานหลายรายการ ต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง หลังจากพิธีทอดกฐินเสร็จแล้ว ได้จัดพิธีสวดสดัปกรณ์ (สวดพระอภิธรรม) น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกฎ อีกด้วย

ในนามคณะสงฆ์ คณะกรรมการอำนวยการบริหารวัดพุทธจักรฯ จึงขออนุโมทนา กับทุกท่านที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมกิจกรรมกาลทานครั้งนี้ ด้วยอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกฎ และขอความสุขความเจริญ จงมีแด่ สาธุชนทุกท่าน ขอทุกท่านจงเจริญด้วยพระพรชัย 4 ประการ คืออายุ วรรณะ สุขะ พละ ทั่วกันเทอญ

 

พระใบฎีกาพีระญาณ ฐิตญาโณ

หัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม

2 พ.ย.2559

กรุณาคลิกที่ภาพชมบรรยากาศ

วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้  WAT BUDDHAJAKRAMONGKOLRATANARAM

139 W. 11th Ave. Escondido, California, USA 92025 Tel. (760)738-6165,(760)741-3459

Last update : Sunday, November 12, 2017 8:24 PM

 Begin : Sunday, June 28,2009

Contact Webmaster :  watthaisd@gmail.com