ประวัติวัด พระธรรมทูต รูปภาพ ร.ร.สอนภาษาฯ กรรมการวัด ติดต่อวัด แผนที่มาวัด Links


ทำเนียบพระธรรมทูต
วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้

ปี 2555/2012


พระมหาบุญตา  กิตฺติวณฺโณ

(หัวหน้าสงฆ์)

พระธรรมทูต รุ่นที่ 4

 

พระพีระญาณ ฐิตญาโณ

พระมหาวิชชุพงศ์  กาญฺจนปญฺโญ

พระธรรมทูต รุ่นที่ 10

พระธรรมทูต รุ่นที่ 13

 

 

พระมหาบุญเทิด  เตชวฑฺฒโน

พระมหาเชิดชัย ชยเสโน

พระธรรมทูต รุ่นที่ 12

พระธรรมทูต รุ่นที่ 10

 

 

พระมหาไชยา ชินธมฺมญฺญู

พระธรรมทูต รุ่นที่ 13

 

 

กลับสู่หน้าหลัก พระธรรมทูต | ประวัติวัต | Map | รูปภาพ

 

วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้  WAT BUDDHAJAKRAMONGKOLRATANARAM

139 W. 11th Ave. Escondido, California, USA 92025 Tel. (760)738-6165,(760)741-3459

Last update : 27 มกราคม 2554 23:06:27

 Begin : Sunday, June 28,2009

Contact Webmaster :  watthaisd@gmail.com