wbr_banner

ประวัติวัด พระธรรมทูต รูปภาพ ร.ร.สอนภาษาฯ กรรมการวัด ติดต่อวัด แผนที่มาวัด Links
 

HOME

 

สมัชชาสงฆ์ไทย ในสหรัฐอเมริกา

ร่วมกับ.......วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม

จัดอบรมโครงการบาลีสัญจร คร้งที่ 8

************

ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้

วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 9 :30 a.m.-5:30 p.m.

************

ชมภาพบรรยากาศ ชุด 1 ชุด 2 ที่นี่

 

วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้  WAT BUDDHAJAKRAMONGKOLRATANARAM

139 W. 11th Ave. Escondido, California, USA 92025 Tel. (760)738-6165,(760)741-3459

Last update : Monday, October 15, 2018 8:50 PM

 Begin : Sunday, June 28,2009

Contact Webmaster :  watthaisd@gmail.com