พระมหาบุญตา กิตฺติวณฺโณ

พระธรรมทูต รุ่นที่ 4

(หัวหน้าสงฆ์ รูปปัจจุบัน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้

 WAT BUDDHAJAKRAMONGKOLRATANARAM

139 W. 11th Ave. Escondido, California, USA 92025 Tel. (760)738-6165,(760)741-3459

Last update : 16 สิงหาคม 2552 09:12:44