thaischoolbanner
หน้าแรก เกี่ยวกับโรงเรียน ครูอาสา นักเรียน ปฏิทินการศึกษา ห้องเรียน ติดต่อ รูปภาพ links

ทำเนียบครูอาสาสมัครจากประเทศไทย

โรงเรียนสอนภาษา และวัฒนธรรมไทย วัดพุทธจักรฯ เอสคอนดิโด้

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ.นครปฐม

ที่
ปีการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
หมายเหตุ
1
2540
นายมาโนช ชลารักษ์ (ครูติ๊ก)
 
2540
นายเศวต ภูภาภรณ์
 
2
2541
นายสมประสงค์ เล่ากิมพงษ์สวัสดิ์
 
2541
นายวิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (ครูโต้)
 
3
2542
นายนริทน์ รักนุ้ย (ครูเมา)
 
2542
นายอุทัย ปัญญาโกญ
 
4
2544
นายนที สว่างดี (ครูหน่อย)
 
5
2545
นายไพโรจน์ จิตเจริญ
จุฬาฯ
6
2546
นายอภิชาติ ทัพวิเศษ (ครูน้อย)
 
7
2547
นายสุเพียร สุลินทบูรณ์
 
8
2548
นายเทพฤทธิ์ วงศ์ภูมิ(ครูตั้ม)
 
9
2549
นายเสงี่ยม เลิศจิรราดง(ครูโฟร์)
 
2549
นายดนุพล ทองเกิด(ครูแจ้)
 
10
2550
นายเกียรติขจร ฟักจีน(ครูแตงโม)
 
2550
นายเสกสิทธิ์ หลิมเจริญ(ครูเสก)
 
11
2551
นายกุศล พลายสุกแสง (ครูเติ้ล)
 
12
2552
นายปรีชา สิทธิเชียงพิณ(ครูอ๊อฟ)
 
13
2553
นายดนัย อุปลา (ครูแมน)
ประจำการ 1 ปี
14
2554
นายเอกวิจิตร อารีพิพัฒน์ (ครูดีฟ)
ประจำการ 1 ปี
15
2555
นายสหัสชัย ชมเชย (ครูอู)
ประจำการ 1 ปี
16
2556
นายณรงค์ศักดิ์ สีปา (ครูต่อ)
ประจำการ 1 ปี
17
2557
นายวิทวัส ตูวิเชียร (ครูหมู) นายวิทวัส สุขประเสริฐ (ครูเซฟ) ประจำการ 1 ปี
นายจักรินทร์ สินเจริญ (ครูจักร) นายวันเฉลิม สิงห์ทอง (ครูเหวง) ประจำการ 1 ปี
นายราชศักดิ์ ยอดจักร (ครูแอ๊ด) นายตะวัน อุ่นใจ (ครูต่อ) ประจำการ 1 ปี
นายกฤษดา กุลฉันท์วิทย์ (ครูติ๊ก) นางสาวศุภกานต์ เภสัชชา (ครูการ์ตูน) นาวสาววรรณชฎา มะคะสุด (ครูปอย) ประจำการ 1 ปี
21
2561

นายต่อโชค วรรณคำ(ครูดุ๊ก), นางสาวเอมอร จันทร (ครูชะเอม),นางสาวณัฐกานต์ ขันติเจริญธรรม (ครูนัท)

ประจำการ 1 ปี
    ครูจาก ม.สารคาม 2 ท่าน นายศุภฤทธิ์ โสภากุล. นายธนาคม บุญเอก ประจำการ 2 เดือน
22
2562
นายกฤษณะ มาลัย(ครูเอริ๊ธ), นางสาวประกายฝน เกษณา (ครูกี้), นางสาวอนิสา ยอดหนูน้อย(ครูเกมมี่) ประจำการ 1 ปี
23
2563
นางสาวรัตนาวดี เกษแก้ว ประจำการ 1 ปี
คุณครูไอลดา กล่ำพารา(ครูสไมล์) เดินทางมาเมื่อ 26 ต.ค.64 ประจำการ 1 ปี

 

Comments To Webmaster