thaischoolbanner
หน้าแรก เกี่ยวกับโรงเรียน ครูอาสา นักเรียน ปฏิทินการศึกษา ห้องเรียน ติดต่อ รูปภาพ links

ABOUT SCHOOL

 

Ven.Phramaha Chaiya Kalapak

พระมหาไชยา กาลปักษ์
Principal ครูใหญ่ 2013-Present

 

 

จุดเริ่มแห่งโรงเรียนของเรา

แรกสุดของการจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ ได้เกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2536 โดยมีพระครูปลัดสำรวม ญาณเมธี เป็นผู้อำนวยการ คุณรุ้งพร ลาปูช ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในครั้งนั้นใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และแบ่งชั้นการเรียนดังนี้

-หลักสูตรภาษาไทยชั้นต้น1,2,3

-หลักสูตรสนทนาภาษาไทย 1,2

เปิดสอนทุกวันอาทิตย์ในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง และเก็บค่าบำรุงการศึกษา คนละ $10.00 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในครั้งนั้น เปิดสอนได้แค่ปีการศึกษาเดียวก็มีอันต้องหยุดชะงักและปิดตัวเองไปและมาเริ่มต้นใหม่อีีกครั้งในปี พุทธศักราช 2538 แต่เป็นการเปิดสอนอย่างไม่เป็นทา่งการ มีพระสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดเป็นอาจารย์สอน และเรียนเฉพาะวันอาทิตย์

จนมาปี พุทธศักราช 2540 โรงเรียนสอนภาษาไทย แห่งนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เริ่มมีอาคารเรียน มีห้องเรียนเป็นสัดส่วน และมีครูอาสาสมัคร เดินทางมาช่วยสอน คณะสงฆ์ และครูอาสาสมัครท้องถิ่น ช่วยกันทำการสอน

ในปีนั้น คุณธิดารัตน์ ออลกายเออร์ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ ของโรงเรียน และเปิดทำการสอนสัปดาห์ละ 4 วัน เรียนโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนใดๆทั้งสิ้น มีการแยกกลุ่มเนื้อหาอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ดนตรีไทย ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และพระพุทธศาสนา

ในปีพุทธศักราช 2541 ของภาคฤดูร้อน ทางโรงเรียนสอนภาษาฯ ได้เปิดทำการสอนอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และสนองตอบต่อนโยบายของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ในปีนี้คณะกรรมการดำเนินงาน และครูอาสาท้องถิ่นบางท่านยังปฏิบัติหน้าที่ต่อ แต่ก็มีการสับเปลี่ยนครูอาสาสมัครคนใหม่เข้ามาบ้าง และได้ขอครูอาสาสมัครจากประเทศไทย มาช่วยทำการสอน 2 ท่าน คือ

1. อาจารย์สมประสงค์ เล่ากิมพงษ์สวัสดิ์ จากโรงเรียนภปร. ราชวิทยาลัย จ.นครปฐม

2. อาจารย์วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ จากสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

คณะครูอาสาสมัคร จากประเทศไทย เดินทางมาถึงวัดพุทธจักรฯ เอสคอนดิโด้ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2541 และเปิดทำการปฐมนิเทศ พร้อมทั้งรับสมัครนักเรียนใหม่ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2541และเปิดทำการสอนในเวลาต่อมา ซึ่งเปิดสอนสัปดาห์ละ 4 วัน คือ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เรื่อยมาจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2541 เป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน และรับมอบวุฒิบัตร สำหรับผู้ผ่านการศึกษาตามหลักสูตร ในวันที่ 6 กันยายน 2541

เนื่องจากการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ ไม่ได้เก็บค่าบำรุงการศึกษา ทางโรงเรียนจึงได้รับความร่วมมืออย่างดีในการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา จากชาวไทย และชาวลาว ในแซนดิเอโก้ ที่ได้มองเห็นความสำคัญของการศึกษา

กิจกรรม ที่โรงเรียนสอนภาษาไทยฯ เอสคอนดิโด ้ จัดขึ้นระหว่างฤดูการของการเรียนการสอนที่ครูอาสาฯร่วมกันจัดขึ้น มีดังนี้

1. กิจกรรมวันปฐมนิเทศ

2. กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

3. วันไหว้ครู

4. กิจกรรมวันแม่ วันพ่อแห่งชาติ

5. กิจกรรมวันกีฬาสัมสัมพันธ์

6. กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยนอกสถานที่

7.กิจกรรมวันมอบวุฒิบัตร (ปัจฉิมนิเทศ)

ฯลฯ

ทำเนียบครูใหญ่

จากวารสารวันมอบวุฒิบัตร ปี 2541 ร.ร.สอนภาษาฯวัดพุทธจักรฯ

ปรับปรุง July 20, 2011