ประวัติวัด พระธรรมทูต รูปภาพ ร.ร.สอนภาษาฯ กรรมการวัด ติดต่อวัด แผนที่มาวัด Links

Ven.PhraMongkolthepmoli

อ่านประวัติหลวงพ่อผู้ก่อตั้ง

หัวหน้าสงฆ์รูปปัจจุบัน

 | ที่ตั้งวัด | เนื้อที่วัด | กิจกรรมวัด

ความเป็นมา

วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด้ แซนดิเอโก้ เป็นวัดในพระพุทธศาสนา ฝ่ายเถรวาท สังกัดมหานิกาย

ได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533/1990 จากพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวแซน ดิเอโก้ และเมืองใกล้เคียง ที่อยากจะมีวัดอยู่ใกล้บ้านไม่ต้องลำบากเดินทางไปทำบุญ ณ วัดซึ่งอยู่ห่างไกล จึงได้กราบอาราธนา พระเดชพระคุณ พระมงคลเทพโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเจ้าคณะ 3 วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร และเจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม เมืองเบอร์กเลย์ ซานฟรานซิสโก มาเป็นประธานอำนวยการสร้างวัด พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จากวัดมงคลรัตนารามอีกจำนวนหนึ่ง

ในระยะเริ่มแรกนั้น ได้ใช้บ้านของคุณถนอม - คุณจิม สแตริทท์ เลขที่ 2130 Landis Street, San Diego รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นสำนักงานชั่วคราว เพื่อประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และตั้งชื่อวัด  คณะกรรมการที่ร่วมประชุมก่อตั้งประกอบด้วย คุณบุญรัตน์ ตันตราผล, คุณถนอม สแตริทท์, คุณดนัย เงาจีนานันท์, คุณวิชัย คุณทัศนีย์ วิเศษสังข์, คุณสมยศ แสงสุวรรณ, คุณวิไล วิลเลียมส์, คุณดารณี บุญซื่อ, คุณยงยุทธ เพิ่มพูน, คุณวีระศักดิ์ ประสานนิล, คุณสมเกียรติ ถึกเจริญ

      วันที่ 1 มิถุนายน 2533/1990 ได้รับอนุญาตจดทะเบียนให้เป็นวัดโดยถูกต้อง โดยความอนุเคราะห์จาก นางมาช ฟอง ยู เลขาธิการรัฐแคลิฟอร์เนีย ในสมัยนั้น

     วันที่ 19 ธันวาคม 2533/1990 ได้ซื้อที่ดินและอาคารเลขที่ 139 West 11th Ave. Escondido, CA 92025 และได้ย้ายมาอยู่ที่แห่งใหม่นี้ จนถึงปัจจุบัน

     วันที่ 28 เมษายน 2534/1991 พระเดชพระคุณพระธรรมวิมลโมลี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ได้เดินทางมาในนามพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (วัดสระเกศ) พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ จำนวน 30 รูป จากประเทศไทย มาเป็นประธานพิธีเปิดวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม อย่างเป็นทางการ และเป็นวัดสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา อันดับที่ 21 มีพระธรรมทูตที่ได้รับการอบรมจากหน่วยงานที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย มาปฏิบัติศาสนกิจสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ตลอดมา

ที่ตั้งของวัด

วัดตั้งอยู่ เลขที่ 139 West 11th Avenue, Escondido, CA 92025. Tel (760) 738-6165, 741-3459 Fax : (760) 738-6165

 

เนื้อที่และสิ่งก่อสร้างภายในวัดในปัจจุบัน (2551)

วัดมีเนื้อที่ 55500 ตารางฟิต เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สามด้านติดกับถนน และอีกหนึ่งด้านติดกับเพื่อนบ้าน ภายในวัดมีอาคาร 3 หลัง

- อาคารหลังที่ 1 เลขที่ 139 เนื้อที่ 8400 ตารางฟิต ราคา $ 125,000.- ซื้อเมื่อ 19 ธันวาคม 2533/1990 เมื่อแรกซื้อนั้นได้วางมัดจำเป็นเงิน $ 23,000.- เหรียญ และได้ผ่อนส่งเป็นเวลา 6 ปี ขณะนี้ได้ pay off แล้ว อาคารหลังนี้เคยเป็นโรงเรียนอนุบาลมาก่อน มีห้องกว้างขวางปัจจุบันนี้ใช้เป็นศาลาอเนกประสงค์ของวัด เป็นที่ทำวัตรสวดมนต์ ทำบุญกุศลในเทศกาลต่างๆ

ศาลาปฏิบัติธรรม

- อาคารหลังที่ 2 เลขที่ 133 เนื้อที่ 7100 ตารางฟิต ราคา $ 93,000.- ซื้อเมื่อ 30 สิงหาคม 2539/1996 เดิมนั้นเป็นบ้านของชาวอเมริกันชื่อ Robert H. Ashley วัดได้ใช้เป็นกุฏิสงฆ์ และสำนักงาน ปัจจุบัน Pay off แล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2546/2003(ตามเช็คที่จ่าย)

 

- อาคารหลังที่ 3 เลขที่ 159 เนื้อที่ 40000 ตารางฟิต ราคา $ 180,000.- ซื้อเมื่อ 19 สิงหาคม 2542/1999 แต่เดิมนั้นเป็นสโมสรทหารผ่านศึกอเมริกัน เมืองเอสคอนดิโด้ มีลักษณะเป็น Hall ปัจจุบันวัดได้ใช้เป็นห้องเรียน ที่ประชุม ปฏิบัติธรรม และจัดกิจกรรมหรือจัดงานในเทศกาลต่างๆ ของวัด ปัจจุบันนี้ได้ Pay off แล้วเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2550/2007 (ตามเช็คที่จ่าย)

Hall

       นอกจากนี้ วัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีก ได้แก่ ห้องเรียนภาษาไทย ดนตรี และนาฏศิลป์ไทย 1 ห้อง, ศาลาทรงไทยขนาดเล็ก1 หลัง, วิหารเล็กหลวงพ่อพระพุทธมงคลรัตน์ภูมิพัฒนมหามุนี ภปร. 1 หลัง, ห้องสำหรับเก็บสิ่งของ 4 ห้อง (แยกต่างหากจากอาคารดังกล่าวแล้ว), ศาลพระแม่กวนอิม 1 หลัง, และศาลพระพรหม 1 หลัง

ศาลเจ้าแม่กวนอิม

ห้องเรียน ร.ร.สอนภาษา

กิจกรรมของวัด

- ทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น เจริญสมาธิภาวนา

- จัดงานตามเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์, วันเข้าพรรษา, วันออกพรรษา, วันเฉลิมพระชนมพรรษา, งานทอดกฐินและวันลอยกระทง เป็นต้น

- เปิดโรงเรียนพุทธศาสนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535/1992 จัดการเรียนการสอนภาษา-ดนตรี-นาฏศิลป์ไทย พร้อมทั้งศิลปะและวัฒนธรรมไทย ให้แก่เด็กและผู้ใหญ่, สอนการแกะสลักผัก-ผลไม้, การแสดงพระธรรมเทศนา การทำบุญตักบาตร ปฏิบัตธรรมทุกวันอาทิตย์

- การสนทนาธรรม แนะนำการปฏิบัติกัมมัฏฐาน แก่ชาวต่างชาติ และผู้สนใจทั่วไป

- การปฏิบัติธรรมพิเศษตามโอกาสสำคัญต่างๆ

- การเผยแผ่ธรรมตามวารสารของวัด และการแจกเทป- CD หนังสือธรรมะ (ฟรี)

- การช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามสถานการณ์และโอกาสอันควรฯลฯ

พระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจ ( ปี 2551/2008)

พระเดชพระคุณ พระมงคลเทพโมลี เจ้าอาวาส/ประธานกรรมการอำนวยการวัด ฯ

(จำพรรษาที่ประเทศไทย)

พระมหาบุญตา กิตฺติวณฺโณ หัวหน้าสงฆ์ - พระธรรมทูต รุ่นที่ 4

พระพีระญาณ ฐิตญาโณ พระธรรมทูต รุ่นที่ 10

พระมหาเชิดชัย ชยเสโน พระธรรมทูต รุ่นที่ 10

พระมหาไชยา ชินธมฺมญฺญู พระธรรมทูต รุ่นที่ 13

***************

คัดลอกจาก  อนุสารภาคฤดูร้อน ๒๕๕๑บันทึก-แก้ไข ปี 2551/2008

HOME

 


WAT
BUDDHAJAKRAMONGKOLRATANARAM

139 W. 11th Ave. Escondido, California, USA 92025 Tel. (760)738-6165,(760)741-3459

Last update : 19 กุมภาพันธ์ 2555 22:25:56

 Begin : Sunday, June 28,2009

Contact Webmaster : kunakorn61@watthaisd.org   or    watthaisd@gmail.com