ประวัติวัด |ประวัติพระมงคลเทพโมลี | ร.ร.สอนภาษา | ติดต่อวัด | แผนที่ | ข่าวพุทธจักรฯ

ทำเนียบพระธรรมทูต

วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด้

ปี 2559 /2016

พระมหาบุญตา กิตฺติวณฺโณ
หัวหน้าสงฆ์
พระธรรมทูต รุ่นที่ 4
(ปฏิบัติศาสนกิจชั่วคราว ที่ประเทศไทย)
   
พระใบฎีกาพีระญาณ ฐิตญาโณ
พระมหาวิชชุพงศ์ กาญจนปญฺโญ
พระธรรมทูต รุ่นที่ 10
พระธรรมทูต รุ่นที่ 13
Email : watthaisd@gmail.com
 
   
พระมหาบุญเทิด เตชวฑฺฒโณ
พระมหาเชิดชัย ชยเสโณ
พระธรรทูต รุ่นที่ 12
พระธรรมทูต รุ่นที่ 10
   
พระมหาไชยา ชินธมฺมญฺญู
พระธรรมทูต รุ่นที่ 13
   

 

กลับสู่ HOME | Missionary Monks | Head Monk | Board Director |

Last Update : July 23, 2016 9:41 PM

Since : Sunday, June 28,2009
งาน ลอยกระทง 2555